Ryoji Ikeda

Track: π [until the 3010th decimal place]

Enviat el 16/05/2018

“El track és una sonificació de la cadena de codi binari de la constant matemàtica més famosa, π (3.14 ...), que ha de ser universal. Concepte: Ryoji Ikeda. Programació: Tomonaga Tokuyama. © 2018 Ryoji Ikeda“