Kate Tempest

Track: The Pattern

Enviat el 14/05/2018

“Amb la idea d'intentar enviar informació útil, vaig fer una llista de 7 elements que són importants pels humans: hidrogen, carboni, oxigen, nitrogen, silici, ferro i urani. Després vaig apuntar el nombre atòmic de cada element, el vaig multiplicar per 50 i vaig utilitzar aquest número com la freqüència d'una ona sinusoïdal. És a dir: hidrogen 50Hz, carboni 300Hz, etc. Les notes es combinen perquè un acord s'acumuli al llarg de 10 segons amb la meva veu, que parla per si mateixa. Quantes vegades se'ns ha de mostrar el resultat d'un patró? Els impulsos a l'inici indiquen que 50 és el multiplicador, per la qual cosa la cançó pot compartir certa informació sobre la vida a la terra.“