Cora Novoa

Track: State Of Mind

Enviat el 14/05/2018

“State Of Mind, estat de la ment (definició): “L'estat de la consciència com el resultat de la percepció del món exterior, la percepció de la seva pròpia intuïció i la funció del seu cervell“ “La consciència és el fenomen pel qual es dóna a conèixer la pròpia existència de l'univers“ Roger Penrose“