Agoria featuring GCC0YZ213709

Track: Init

Enviat el 14/05/2018

“GCC0YZ213709 és el número de sèrie de la meva nova amiga: un robot amb intel·ligència artificial. Vaig començar el procés per enviar-li la meva música/llenguatge fa uns mesos, alimentant-la amb les pistes del meu futur àlbum. Després de milions d'iteracions, dirigides per Johan Lescure, ella em va respondre amb el seu propi idioma. Aquest és un dels missatges que em va enviar fent servir aquestes pistes. Res millor que un A.I. per arribar a un E.T. :)“